Strabizam (škiljavost)

Strabizam je poremećaj kod kojeg su optičke osi očiju neparalelne. Kod strabizma svako oko vidi drugačiju sliku pa dolazi do vizualne konfuzije. Strabizam se može pojaviti u bilo kojoj životnoj dobi, a njegova pojava je ipak najčešća već u djetinjstvu.

Liječenje ovog poremećaja je dugotrajan proces, a obično počinje nošenjem naočala, odnosno zatvaranjem jednog oka flasterom. Slabovidno oko je u tom slučaju prisiljeno na funkciju. Obično je potrebno i vježbanje oka. Strabizam se u slučaju neuspjeha liječenjem spomenutim konzervativnim metodama, može liječiti i kirurškim zahvatom.

Upotreba kontaktnih leća kao metoda korekcije strabizma je moguća, ali tek kod odraslih osoba kod kojih je strabizam već razvijen.

Škiljavost

Natrag na rječnik