Pseudomonas

Pseudomonas je gram-negativna pokretna bakterija. Ubikvitarna je i preferira vlažni okoliš. Kod ljudi je najčešća vrsta P. aeruginosa koja uzrokuje infekciju oka i obično nastaje kao posljedica nepravilne brige ili upotrebe kontaktnih leća (produženo nošenje) te nedovoljne higijene. Ova bakterija uzrokuje teške upale, čak i ulceraciju rožnice. Ovakav tip upale liječi se antibioticima.

Naglašavamo kako pravilna higijena i upotreba kontaktnih leća imaju važnu ulogu u sprječavanju upalnih reakcija oka.


Natrag na rječnik