Očna leća

Očna leća je prozirna struktura, smještena odmah iza šarenice. Leća ima tri glavna dijela: lećnu kapsulu, lećni epitel i lećna vlakna. Tankim zrakastim vlaknima ovješena je na cilijarno (zrakasto) tijelo. Cilijarna vlakna se vežu cijelim obrubom leće te uvjetuju oblik očne leće. Promjenom oblika omogućava fokusiranje predmeta na blizinu. To zovemo akomodacija oka. Očna leća nema krvnih žila i živaca.