Hidrofobno i hidrofilno

Hidrofobno – tvar, koja je hidrofobna odbija vodu

Hidrofilno – tvar, koja je hidrofilna ima težnju za vezanjem ili upijanjem vode


Natrag na rječnik