Harada-Ito zahvat

Harada-Ito zahvat je operativni zahvat koji se provodi na vanjskim očnim mišićima u svrhu poboljšanja eksciklotorzije koja se javlja kod određenih pacijenata s paralizom kranijalnog živca. U ovom zahvatu podijeli se tetiva gornjeg kosog mišića, pa se prednja vlakna – vlakna najviše zaslužna za inciklotorziju – pomiču se prema naprijed i lateralno. To selektivno rasteže i napinje ta vlakna, pojačavajući snagu inciklotorzije gornjeg kosog mišića (m. obliquus superior).

 


Natrag na rječnik