Adaptacija oka

Adaptacija je sposobnost oka da se prilagodi različitim razinama svjetlosti i tame. Ljudsko oko može funkcionirati od jako tamnih do jako svijetlih razina svjetlosti.

Ulaskom u jako osvijetljen ili jako mračan prostor određeno vrijeme ništa ne vidimo. Kod adaptacije oka, funkcija detekcije svjetlosti se prebacuje sa čunjića na štapiće i obrnuto. Oku treba prosječno 20–30 minuta kako bi se potpuno adaptiralo od izrazite svjetlosti do potpune tame. U tom procesu se mijenja i percepcija oka za boje. Međutim, oku treba samo oko 5 minuta kako bi se adaptiralo potpunoj svjetlosti nakon tame.

Brzina potpune adaptacije na tamu ovisi o količini svjetla kojemu je oko izloženo prije ulaska u tamu, dok adaptacija na svjetlo nastaje izlaganjem oka sjaju svjetlosti nakon adaptacije na tamu. U tom je trenutku znatno smanjena osvijetljenost mrežnice.


Natrag na rječnik